Twee-minuten samenvatting

Wij geven om jouw privacy! Dat is een feit! Je wilt graag weten of we ook de daad bij het woord voegen, maar vindt een privacybeleid nogal saai en een overvloed aan juridisch jargon? Wij ook!

Daarom geven we je deze samenvatting die je in minder dan twee minuten kan doornemen. Deze samenvatting geeft je de nodige informatie en brengt je in een mum van tijd op de hoogte van de manier waarop wij, bij GOLAZO, jouw persoonsgegevens verwerken.

Wat valt er te weten? Ten eerste, we leven volgens ons mantra: je blijft te allen tijde eigenaar van jouw persoonsgegevens.

Welke informatie verzamelen we over je?

 • Door een account aan te maken op onze website(s) en/of platform(en) (hierna “de website” en “het platform”), verkrijgen we verschillende persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om jouw account aan te maken en te onderhouden.
 • Door het gebruik van één van onze diensten en/of producten, door je in te schrijven of te registreren voor één van de (mede) door ons georganiseerde evenementen, gebruiken wij jouw persoonsgegevens om jou deze diensten en/of producten te kunnen leveren of om je voor een specifiek evenement te registreren, om je deelname aan het evenement mogelijk te maken en om je tijd daarbij te registreren. Dit zal vaak middels jouw account gebeuren.
 • Wanneer je producten of een bepaalde dienstverlening aankoopt via onze website of platform verzamelen we enkele persoonsgegevens zoals jouw naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, geboortedatum en informatie over jouw betalingen (zoals transactienummers) maar ook eventueel gezondheidsgerelateerde gegevens, zoals jouw prestaties, om jou deze diensten en/of producten te kunnen leveren.
 • Wanneer je op de website of platform bepaalde producten of diensten aankoopt van één van onze partners of je inschrijft of registreert voor een evenement van één van onze partners, zullen wij jouw persoonsgegevens delen met onze partner teneinde deze toe te laten jou de aangekochte producten en/of diensten te leveren of de inschrijving of registratie in orde te brengen. Deze partner zal je dan ook op de hoogte mogen houden van diens nieuwtjes of aanbiedingen.
 • Bij deelname of bijwonen van een evenement zullen we een aantal gegevens zoals resultaten, foto’s en ander audiovisueel materiaal van jou verwerken en delen met onze medeorganisator of met de organisator van het evenement in geval wij niet de organisator van het evenement zijn.
 • Tijdens evenementen, een publiek toegankelijke plaats, worden mogelijks foto’s video’s en ander audiovisueel materiaal opgenomen. Door je deelname daaraan aanvaard je dat er foto’s en ander audiovisueel materiaal van het evenement worden genomen waarop je zichtbaar bent, maar waarbij het beeldmateriaal niet rond uw persoon als centrale figuur wordt opgebouwd. Wij hebben een rechtmatig belang om gebruik te maken van dergelijke foto’s en audiovisueel materiaal voor promotie en beleving van onze evenementen. Indien u mogelijks wel als centrale figuur wordt afgebeeld heeft u het recht om ons te vragen deze foto’s te wissen tot 6 weken na het evenement waaraan U deelnam. Daarvoor mag u een e-mail sturen naar privacy@golazo.com met aanduiding van uw naam, voornaam, en de naam van het evenement waaraan u heeft deelgenomen en aanduiding van de betrokken foto of video. Een bewijs van uw identiteit kan worden gevraagd.
 • Wanneer je je inschrijft voor onze nieuwsbrief, gebruiken wij jouw e-mailadres om je op de hoogte te houden van de nieuwtjes binnen GOLAZO.
 • Wanneer je ons contacteert via e-mail, telefoon, sociale media of op een andere manier, slaan wij jouw schriftelijke communicatie met onze diensten op.
 • Tot slot gebruiken we cookies om informatie te verzamelen over jouw gebruik van onze website of platform. Afhankelijk van jouw cookie-voorkeuren, zullen wij bepaalde gegevens van jou opslaan en gebruiken om enerzijds jouw bezoek op onze website of op platform aangenamer te maken en mogelijks anderzijds om jou op maat gemaakte aanbevelingen te communiceren.

Waarom verzamelen we deze informatie?

 • Om ervoor te zorgen dat je optimaal gebruik kunt maken van onze diensten en onze website of platform.
 • Voor het leveren van onze diensten en/of producten.
 • Om jou te registreren en te laten deelnemen aan het evenement waarvoor jij je hebt ingeschreven of geregistreerd.
 • Om je de nieuwsbrief met persoonlijke aanbevelingen te kunnen toesturen en op de hoogte te houden van onze diensten en/of producten.
 • Om je bij bezoek van onze website of platform een persoonlijke ervaring te bieden met aanbevelingen die aansluiten bij jouw profiel.
 • Voor wetenschappelijk onderzoek, statistische doeleinden en om de diensten te verbeteren.

Wie heeft toegang tot jouw gegevens?

 • Jouw persoonsgegevens zullen enkel worden gebruikt binnen GOLAZO, zijnde de Golazo Group. Je persoonsgegevens worden nooit verkocht of ter beschikking gesteld aan andere partijen, tenzij je via onze website of platform diensten en/of producten, hebt aangekocht van één van onze partners. In dat laatste geval zullen we de voor de partner noodzakelijke persoonsgegevens delen, teneinde de partner toe te laten jou de aangekochte goederen en/of diensten te leveren.
 • Slechts een specifiek deel van ons betrouwbare team heeft toegang tot de informatie die je ons geeft.
 • Verder maken we gebruik van enkele leveranciers en dienstverleners, zoals betaal- en webhostingdiensten. Deze partijen zijn wettelijk verplicht om jouw privacy te allen tijde te waarborgen. Zij kunnen de gegevens alleen verwerken in overeenstemming met onze doeleinden.
 • Alleen geanonimiseerde gegevens – wat betekent dat je op geen enkele manier kan worden geïdentificeerd – kunnen beschikbaar worden gesteld aan andere partijen buiten GOLAZO, tenzij jij jouw akkoord of toestemming hebt gegeven om je persoonsgegevens met hen te delen.

Wat heb je in de hand?

 • Je kan ons op elk moment vragen om je persoonsgegevens te wijzigen of te wissen.

Stuur ons een e-mail naar privacy@golazo.com. Volg de procedure zoals beschreven onder artikel 8 van het volledige privacybeleid.

 • Je kan ook altijd een kopie opvragen van alle informatie die we over jou hebben verzameld door een e-mail te sturen naar hetzelfde adres.

Wat doen we om jouw persoonsgegevens te beschermen?

 • We hebben allerlei veiligheidsmaatregelen genomen op technisch en organisatorisch niveau.
 • Jouw gegevens worden opgeslagen op een beveiligde server binnen de EER.
 • We hebben interne procedures geïmplementeerd om de vertrouwelijkheid van onze IT-infrastructuur te waarborgen en ervoor te zorgen dat deze op verantwoorde wijze wordt beheerd.

Wil je meer weten: als die-hard nodigen we je uit om ons volledige privacybeleid te lezen, waarin alles tot in detail wordt uitgelegd.

Volledig Privacybeleid

De vennootschappen:

 • GOLAZO NV, een vennootschap onder Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 3583 Paal-Beringen, Schoebroekstraat 8 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0543.703.410, en met haar verbonden ondernemingen van de Golazo Groep (hierna “Golazo Groep”);

En meer in het bijzonder:

 • GOLAZO SPORTS NV, een vennootschap onder Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 3583 Paal-Beringen, Schoebroekstraat 8 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0442.115.211;

verwerken samen de persoonsgegevens (hierna gezamenlijk aangeduid als “GOLAZO” of “we”, “wij”).

Dit document biedt een beschrijving van de manier waarop GOLAZO deze persoonsgegevens gebruikt. Ook leggen wij uit op welke wijze wij jouw persoonsgegevens opslaan en hoe wij jouw persoonsgegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens. Deze privacy policy moet samen worden gelezen met de algemene gebruiksvoorwaarden van GOLAZO die te raadplegen zijn op de website.

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens van de gebruikers die surfen naar onze website(s) of platform, een account aanmaken of inloggen op het platform en/of een product en/of dienst aankopen in de webshop of zich inschrijven of registreren voor een evenement. De toegang tot of het gebruik van de website, het platform en/of de webshop impliceert jouw akkoord en – waar nodig voor de verwerking van gezondheidsgerelateerde gegevens – jouw uitdrukkelijke toestemming (via het verstrekken van jouw persoonsgegevens, of via opt-in) met dit privacybeleid. Dit betekent dat jij jouw akkoord en toestemming geeft voor de manier waarop GOLAZO jouw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en verwerkt. Indien je dit privacybeleid niet accepteert, mag/kan je de website, het platform en/of de webshop niet meer gebruiken. GOLAZO kan je persoonsgegevens raadplegen of gebruiken, hetzij met je uitdrukkelijke toestemming, hetzij voor het uitvoeren van de diensten die in een overeenkomst zijn vastgelegd, hetzij op grond van enige wettige basis.

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen, te updaten of aan te passen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Daarom raden wij je aan om dit beleid regelmatig te raadplegen, om er zeker van te zijn dat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.

 1. Draagwijdte en doel van het privacy beleid

Verwerkingsverantwoordelijke – GOLAZO  neemt de verantwoordelijkheid voor de verwerkingen van jouw persoonsgegevens op de website en het platform als verwerkingsverantwoordelijke.

AVG of GDPR – Dit privacybeleid voor de bescherming van jouw persoonsgegevens is strikt in overeenstemming met de verordening van de Europese Unie van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, met betrekking tot het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (“AVG” ook wel “GDPR”, naar de Engelse afkorting).

Contact – Indien je vragen hebt over dit privacybeleid, of over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken of anderszins verwerken, kan je contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar het volgende e-mailadres: privacy@golazo.com.

 1. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wij kunnen persoonsgegevens verzamelen die door jou of door derden worden verstrekt voor zover dit noodzakelijk of nuttig is voor de werking van de website en het platform, de webshop of onze producten/diensten. Dergelijke informatie kan bestaan uit:       

Activiteit

Persoonsgegevens

Wettelijke basis

Context

Bezoek van de website en het platform

·        IP-adres

·        Cookies

·        Verbindings- of cmomenten

·        Internetpagina’s

·        Klikgedrag, logboeken

·        Gebruiksgegevens

 

·        Toestemming

·        Legitieme belangen voor strikt noodzakelijke cookies

Wij kunnen gebruiksgegevens en andere gegevens over jouw interacties met de website en het platform verzamelen.

Deze gegevens worden verzameld door middel van cookies en soortgelijke technologieën (zie cookiebeleid).

Het invullen van het contactformulier

·        Aanspreking

·        Naam

·        E-mail

·        Telefoonnummer

·        Company name

·        Bericht/vraag/verzoek, alsook alle informatie die je vervat hierin

 

·        Toestemming

·        Noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst

Wanneer je contact opneemt met ons via het contactformulier op de website en het platform of via telefoon of mail, verzamelen we de informatie die je aan ons verstrekt.

Het aankopen van producten en/of diensten op de website en het platform

·        Naam

·        Familienaam

·        E-mailadres

·        Telefoonnummer

·        Facturatieadres

·        Postadres

·        IP-adres

·        Producten/diensten die je aankocht

·        Informatie omtrent de betalingen, zoals het aankoopbedrag, betaalmethode, betaalstatus, de laatste cijfers van de betaalkaart, tijdstip van betaling

·        Noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst

Wanneer je een product en/of dienst aankoopt via de website en het platform, verzamelen en verwerken wij noodzakelijkerwijs enkele persoonsgegevens om de bestelling te kunnen leveren.

Het aanmaken en behouden van een account op het  platform of website

·        Naam

·        Familienaam

·        E-mail

·        Wachtwoord (dewelke wij geëncrypteerd bewaren)

·        Postadres

·        Facturatieadres

·        IP-adres

·        Geboortedatum

·        Telefoonnummer

·        Evenementen waaraan je deelneemt / deelnam, alsook je prestaties tijdens deze evenementen

·        Je gebruik van de relevante diensten

·        Aankoopgeschiedenis bij de website en het platform

·        Informatie omtrent de betalingen, zoals het aankoopbedrag, betaalmethode, betaalstatus, de laatste cijfers van de betaalkaart, tijdstip van betaling

·        Noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst

·        En wanneer van toepassing: uitdrukkelijke toestemming

Wanneer je een account aanmaakt op de website en het platform, zullen wij de nodige persoonsgegevens verzamelen en verwerken om een dergelijk account aan te maken en de relevante diensten op een dergelijk portaal te leveren.

Het leveren van onze diensten en/of producten of het registreren of inschrijven voor deelname aan het/de door jou gekozen evenement(en) via het platform

 

·        Identificatiegegevens

·        Wachtwoord (dewelke wij geëncrypteerd bewaren)

·        Postadres

·        Facturatieadres

·        IP-adres

·        Geboortedatum

·        Telefoonnummer

·        Evenementen waaraan je deelneemt / deelnam

·        Gemeten prestaties en daaraan gekoppelde gezondheidsgegevens

·        Je gebruik van de relevante diensten

·        Noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst

·        En wanneer van toepassing: uitdrukkelijke toestemming

Wanneer je bepaalde producten en/of diensten bestelt of je registreert of inschrijft voor een bepaald evenement, zullen wij middels gebruik van jouw gegevens jou de gevraagde goederen en/of diensten leveren of jouw inschrijving en deelname voor dat evenement in orde brengen.

Het delen van jouw gegevens met één van onze partners, wanneer je op de website of het platform bepaalde producten of diensten aankoopt van één van onze partners of je registreert of inschrijft voor een evenement van één van onze partners

 

·        Identificatiegegevens

·        Betalingsgegevens

·        Aangekochte of bestelde producten en/of diensten

·        Indien het evenement door onze partner wordt georganiseerd: jouw prestatiegegevens (gemeten tijden)

·        Noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst

·        En wanneer van toepassing: uitdrukkelijke toestemming

Wanneer je bepaalde producten en/of diensten bestelt van één van onze partners of je registreert of inschrijft voor een bepaald evenement van één van onze partners, zullen wij jouw persoonsgegevens delen met onze partner teneinde deze toe te laten jou de aangekochte goederen en/of diensten te leveren of de inschrijving of registratie in orde te brengen. Deze partner zal je dan ook op de hoogte mogen houden van diens nieuwtjes of aanbiedingen

Deelname of bijwonen van een evenement

·        De hierboven vermelde identificatiegegevens ;

·        Ploeg (indien lid van een ploeg);

·        Deelnemersnummer;

·        Betalingsdetails;

·        Informatie die je ons doorstuurt in het kader van jouw communicatie met ons.

 

Naast deze gegevens gebruiken wij soms ook de volgende gegevens die jouw betreffen:

·        Foto’s, video’s en ander audiovisueel beeldmateriaal;

·        Lokalisatie tijdens het evenement;

·        Resultaten voor publicatie;

·        IP-adres en locatie ingeval van gebruik van onze website of één van onze applicaties

·        Informatie omtrent jouw gebruik van sociale media, bij gebruik van de door ons aangeboden sociale media-functies

 

·        Noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst

·        En wanneer van toepassing: uitdrukkelijke toestemming

Wanneer je een van onze evenementen bijwoont, kunnen we uw gegevens verzamelen via (i) videobewakingscamera’s (we gebruiken tekens waar dergelijke camera’s worden gebruikt), en, (ii) indien beschikbaar, via cashless betalingspolsbandjes die kunnen worden gebruikt om toegang te krijgen tot evenementen en om ter plaatse aankopen te doen tijdens het evenement;

 

Wanneer u onze websites of apps gebruikt, verzamelen we informatie zoals de browser en het apparaat dat je gebruikt, uw IP-adres, jeouw locatie, de site waar jevandaan komt, wat je wel en niet hebt gedaan met onze site/app, of de site die je bezoekt wanneer je ons verlaat.

 

Wanneer je gebruik maakt van een social media-functie binnen onze website of apps, en je post op social media, zal de social media-site ons enige informatie over jouw verstrekken.

 

Als je toegankelijkheidsvereisten hebt, willen we er zeker van zijn dat je de beste ervaring hebt met het bijwonen van evenementen. Om dit te doen, moeten we gegevens van je behoeften (die kunnen inhouden dat je informatie over je geestelijke of lichamelijke gezondheid verschaft) te verzamelen.

 

In de weinige gevallen waarin we persoonlijke informatie van kinderen verzamelen, vragen we altijd toestemming aan de ouders en zullen we dergelijke informatie altijd uitsluitend verzamelen voor de doeleinden die zijn gespecificeerd op het moment dat we deze verzamelen.

 

Inschrijving op de nieuwsbrief

Informatie om je de nieuwsbrief te kunnen bezorgen zoals je e-mailadres.

Toestemming

Wanneer je je inschrijft  voor onze nieuwsbrief, via de website en het platform.

Het verbeteren van onze producten, website en/of diensten; of voor een legitiem secundair doel

 

De persoonsgegevens die je ons hebt verstrekt

Legitieme belangen

Om onze producten, website en/of diensten te verbeteren kunnen we gebruik maken van de gegevens die je aan ons hebt verstrekt. Wij zullen deze persoonsgegevens echter te allen tijde gebruiken in een GDPR-conforme vorm, waarbij gebruik wordt gemaakt van de modernste en gepatenteerde software en oplossingen.

 

Wij verzamelen geen gevoelige persoonsgegevens van de websitebezoekers of andere personen, of hebben in ieder geval niet de intentie deze te verzamelen (bijvoorbeeld gegevens met betrekking tot ras of etnische afkomst, geloofsovertuiging, strafblad, lichamelijke of geestelijke gezondheid, of seksuele geaardheid, in de AVG aangeduid als “Speciale categorieën van persoonsgegevens”). Echter, gelet op jouw akkoord en jouw uitdrukkelijke toestemming, kunnen wij desgevallend dergelijke gegevens verzamelen en verwerken.

Je bent niet verplicht om jouw persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken, maar het is mogelijk dat de uitvoering van verschillende diensten en/of levering van verschillende producten niet mogelijk is als je ervoor kiest om jouw persoonlijke gegevens niet te verstrekken.

Afhankelijk van het product en/of dienst die beschikbaar is op de website en het platform kunnen er specifieke  gebruikersvoorwaarden en privacy policy van toepassing zijn.

Tijdens evenementen worden mogelijks foto’s video’s en ander audiovisueel materiaal opgenomen. Door je deelname daaraan aanvaard je dat er foto’s en ander audiovisueel materiaal van het evenement worden genomen waarop je zichtbaar bent, maar waarbij het beeldmateriaal niet rond uw persoon als centrale figuur wordt opgebouwd. Wij hebben een rechtmatig belang om gebruik te maken van dergelijke foto’s en audiovisueel materiaal voor promotie en beleving van onze evenementen. Indien u mogelijks wel als centrale figuur wordt afgebeeld heeft u het recht om ons te vragen deze foto’s te wissen tot 6 weken na het evenement waaraan U deelnam. Daarvoor mag u een e-mail sturen naar privacy@golazo.com met aanduiding van uw naam, voornaam, en de naam van het evenement waaraan u heeft deelgenomen en aanduiding van de betrokken foto of video. Een bewijs van uw identiteit kan worden gevraagd. 

Direct marketing

Jouw persoonsgegevens zullen in twee gevallen gebruikt worden voor direct marketing-doeleinden, namelijk (i) indien je daar expliciet en vooraf toestemming voor heeft gegeven (“opt-in”); en/of (ii) indien je bij ons (een) product(en) en/of dienst(en) hebt aangekocht, zullen wij je op de hoogte houden van soortgelijke of complementaire producten en/of diensten die jou mogelijks kunnen interesseren.

Door de creatie van een account, door de aankoop van bepaalde producten en/of diensten, door je in te schrijven voor één van de (mede) door ons georganiseerde evenementen en door je akkoord te verklaren met deze privacyverklaring, word je toegevoegd aan de direct mailinglijst van GOLAZO. Wij kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken om je marketingmateriaal toe te sturen in de vorm van een nieuwsbrief, alsmede ander materiaal met betrekking tot GOLAZO, haar producten en/of diensten.

Je e-mailadres kan te allen tijde kosteloos en zonder opgave van reden worden geschrapt uit onze direct mailinglijst door op de uitschrijfknop onder elke promotionele e-mail te klikken.

Indien je via de website of het platform producten en/of diensten hebt aangekocht van een partner van GOLAZO, kan deze partner jou op de hoogte houden van diens nieuwtjes of aanbiedingen. Indien je dat niet langer wil dan kan je aan die partner vragen om jouw e-mailadres te laten schrappen.

 1. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken jouw persoonsgegevens om je bij elk bezoek aan de website en platform of bij het gebruik van onze diensten een veilige, comfortabele en persoonlijke ervaring te kunnen bieden.

De informatie die we over jou verzamelen wordt voornamelijk verwerkt om ons te helpen een goede technische werking te garanderen en om de kwaliteit en inhoud van de website en het platform, de producten en/of diensten te verbeteren – op basis van de wettelijke doeleinden van “toestemming” voor de website, “wettelijke verplichtingen” en “contractuele noodzaak” voor diensten, of “rechtmatige belangen” zoals toegestaan onder de AVG.

Jouw persoonsgegevens worden daarbij uitsluitend voor de volgende (interne) doeleinden verwerkt:

Activiteit

Verwerkingsdoeleinde

Bezoek van de website en het platform

Wij verzamelen deze persoonsgegevens om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je de website en het platform bezoekt en om ons in staat te stellen de website en het platform te optimaliseren. De informatie die door cookies op de website en het platform wordt verzameld, wordt ook gebruikt voor online marketingdoeleinden (zie cookiebeleid voor meer informatie).

Bepaalde gegevens, zoals logboeken, stellen ons in staat om eventuele problemen/bugs die je ons meldt op te lossen.

Het invullen van het contactformulier

Wij verzamelen deze persoonsgegevens om te reageren op jouw vraag, verzoek of opmerking of om je te helpen met de website en het platform en/of een van onze diensten of producten als je daarom vraagt.

Het aankopen van producten en/of diensten op de website en het platform

 

Wij verwerken de persoonsgegevens aangaande jouw aankopen van producten en/of diensten op de website en het platform om ons in de mogelijkheid te stellen de overeenkomst te kunnen uitvoeren. Wij wensen namelijk dat je de producten en/of diensten in goede orde ontvangt. Daartoe is het noodzakelijk dat wij enkele persoonsgegevens van je verwerken.

Het aanmaken en behouden van een account

Wij verzamelen deze gegevens voor het aanmaken van een account op de website en het platform en voor het leveren van de benodigde diensten en/of producten. Wij verzamelen deze persoonsgegevens met het oog op het onderhoud van je account en het leveren van de nodige ondersteunende diensten met betrekking tot onze diensten en/of producten.

Het leveren van onze diensten en/of producten of het registreren of inschrijven voor deelname aan het/de door jou gekozen evenement(en) via het platform

 

Wij verzamelen deze gegevens voor het leveren van onze producten en/of diensten of om jouw inschrijving, registratie en deelname aan het welbepaalde evenement in orde te brengen en te bevestigen.

Het delen van jouw gegevens met één van onze partners, wanneer je op de website of het platform bepaalde producten of diensten aankoopt van één van onze partners of je registreert of inschrijft voor een evenement van één van onze partners

 

Wij wisselen deze gegevens uit met de partner wiens goederen en/of diensten je hebt aangekocht of die het welbepaalde evenement waarop jij je hebt ingeschreven (mede) organiseert.

Deelname of bijwonen van een evenement

Wij verzamelen deze gegevens wanneer u aan een evenement deelneemt en/of een evenement bijwoont.

Inschrijving op de nieuwsbrief

Wij verzamelen deze gegevens om je op de hoogte te houden van relevante updates met betrekking tot de website en het platform, diensten en/of producten

Het verbeteren van onze producten, website en/of diensten; of voor een legitiem secundair doel

 

Om de website en het platform, diensten en/of producten steeds te verbeteren, zullen wij je persoonsgegevens op een AVG-conforme manier gebruiken door gebruik te maken van anonimisatie of pseudonymisatietechnieken. Dit geldt ook met betrekking tot het verder gebruiken van jouw data voor legitieme secundaire doeleinden

 1. Hoe (lang) verwerken wij persoonsgegevens?

Wij bewaren jouw gegevens nooit langer dan nodig om de door jou gevraagde producten en/of diensten te kunnen bezorgen of verlenen, voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden beschreven en voor de wettelijke doeleinden waarvoor wij verplicht zijn de informatie te bewaren. Als we jouw gegevens niet langer hoeven te gebruiken, en er geen noodzaak is voor ons om die te bewaren om te voldoen aan wettelijke of regelgevende verplichtingen, verwijderen we de gegevens van onze systemen of anonimiseren wij die gegevens zodat wij je niet langer kunnen identificeren.

Activiteit

Bewaarperiode

Bezoek van de website en het platform

Met betrekking tot cookies kan de bewaartermijn variëren afhankelijk van de specifieke cookie, variërend van het einde van de sessie tot 3 jaar. Voor een gedetailleerd overzicht zie ons cookiebeleid.

Het invullen van het contactformulier

Wij zullen de gegevens gedurende 7 jaar na je eerste verzoek bewaren.

Het aankopen van producten en/of diensten op de website en het platform

Niet langer dan 7 jaar na het einde van de professionele relatie.

Het aanmaken en behouden van een account

Niet langer dan 7 jaar na het einde van de professionele relatie.

Het leveren van onze diensten en/of producten of het registreren of inschrijven voor deelname aan het/de door jou gekozen evenement(en) via het platform

 

Niet langer dan 7 jaar na het einde van de professionele relatie.

Het delen van jouw gegevens met één van onze partners, wanneer je op de website en het platform bepaalde producten of diensten aankoopt van één van onze partners of je registreert of inschrijft voor een evenement van één van onze partners

 

Niet langer dan 7 jaar na het einde van de professionele relatie.

Wanneer u een van onze evenementen bijwoont, kunnen we uw gegevens verzamelen

Niet langer dan 7 jaar na het einde van de professionele relatie.

Inschrijving op de nieuwsbrief en direct marketing

Niet langer dan 7 jaar na het einde van de professionele relatie.

Het verbeteren van onze producten, website en/of één van onze diensten; of voor een legitiem secundair doel

Niet langer dan 15 jaar

 1. Met wie delen wij persoonsgegevens?

Wij delen jouw gegevens niet met derden voor commerciële doelstellingen. In bepaalde gevallen kunnen jouw gegevens echter worden meegedeeld aan de andere vennootschappen van de Golazo Groep of in geval van overdracht van activiteiten van ons bedrijf. Deze zullen jouw gegevens echter uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de doelen uiteengezet in dit privacybeleid.

In bepaalde gevallen kunnen jouw persoonsgegevens worden meegedeeld aan derden die aan GOLAZO diensten leveren of die in naam en voor rekening van GOLAZO diensten verstrekken. Het kan daarbij gaan om diensten voor levering door partners, ICT-providers, mailproviders, payment service providers, cloudproviders of statistiekbeheerders, zoals bv. Het ticketplatform cm.com en de payment processor Mollie. Bovendien zijn wij verplicht om jouw persoonsgegevens mee te delen wanneer dit opgelegd wordt bij wet of door een gerechtelijke uitspraak. Indien wij in andere situaties persoonsgegevens aan derden zouden doorgeven, dan gebeurt dit waar wettelijk vereist met jouw toestemming.

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren, distribueren of op andere wijze commercieel beschikbaar stellen aan derden, behalve zoals bepaald in dit privacybeleid, of wanneer je jouw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming hebt gegeven.

Wij hebben alle wettelijke en technische voorzorgsmaatregelen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te voorkomen. Wij garanderen een gelijkaardig beschermingsniveau door contractuele verplichtingen tegenover deze leveranciers en dienstverleners te stellen, die vergelijkbaar zijn met dit privacybeleid.

 1. Doorgifte van persoonsgegevens buiten de EER

Voor zover persoonsgegevens buiten de Europese Unie worden opgeslagen zorgen wij er via contractuele of andere maatregelen voor dat deze daar een passend beschermingsniveau genieten vergelijkbaar met de bescherming die zij in de Europese Unie zouden genieten.

 1. Gebruik van cookies

Wij gebruiken verschillende soorten cookies op de website en het platform, zoals bepaald in ons cookiebeleid.

 1. Uitoefening van rechten

Recht van toegang en recht op het verkrijgen van een kopie

Je hebt het recht om op elk moment vrijelijk toegang te krijgen tot jouw persoonsgegevens en om geïnformeerd te worden over het doel van de verwerking door ons.

Recht op correctie, uitwissing of beperking

Je hebt de keuze om jouw persoonsgegevens te delen met ons. Je hebt altijd het recht om ons te vragen jouw persoonsgegevens te wijzigen. Je kunt ook verzoeken om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken als je denkt dat jouw persoonsgegevens onjuist zijn en je ons hiervan vervolgens op de hoogte stelt.

Daarnaast heb je het recht om ons te vragen jouw persoonsgegevens te verwijderen voor zover wij niet in staat waren deze te anonimiseren. Verder erken je dat een weigering om persoonsgegevens te delen of een verzoek om deze persoonsgegevens te wissen de levering van verschillende diensten of de aankoop van producten onmogelijk zal maken.

Recht van bezwaar

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens wanneer je daar ernstige en gerechtvaardigde redenen voor hebt. Je hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens voor direct marketing. In dat geval wordt geen specifieke reden gevraagd.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt in een gestructureerd, algemeen gebruikt formaat te verkrijgen en/of deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Recht om de toestemming in te trekken

Wanneer de verwerking gebaseerd is op voorafgaande toestemming heb je het recht om deze toestemming in te trekken.

Geautomatiseerde beslissingen en profilering

Je hebt het recht om ons te verzoeken niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, die rechtsgevolgen voor je heeft of die je op soortgelijke wijze aanzienlijk raakt.

Uitoefening van jouw rechten

Je kan jouw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen met een kopie van de voorkant van jouw identiteitskaart als bijlage, ofwel via e-mail naar privacy@golazo.com of per post naar het volgend adres:

GOLAZO NV
Schoebroekstraat 8,
3583 Paal-Beringen
België

Recht om een klacht in te dienen

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel,
Tel +32 (0)2 274 48 00,
Fax +32 (0)2 274 48 35,
E-mail: contact@apd-gba.be

Dit laat een procedure voor de burgerlijke rechter onverlet.

Indien je schade hebt geleden door de verwerking van jouw persoonsgegevens, kan je een schadeclaim indienen.

 1. Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

De beveiliging, integriteit en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens zijn uitermate belangrijk voor ons. We implementeren naar beste vermogen adequate beveiligingsmaatregelen die volgens de stand van de techniek zijn ontworpen om die persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, bekendmaking, gebruik en wijzigingen. Wij maken met name gebruik van beveiligde verbindingen wanneer de gebruikers via de website of het platform persoonsgegevens verstrekken.

 1. Rechtskeuze en bevoegdheid

Dit privacybeleid is onderworpen aan en is opgesteld volgens Belgisch recht. Ingeval van geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van het rechtsgebied Antwerpen, afdeling Hasselt bevoegd.

 1. Vragen

Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit privacybeleid zijn welkom en dienen te worden gericht aan

GOLAZO NV
Schoebroekstraat 8,
3583 Paal-Beringen
België

Of naar privacy@golazo.com